Boeknummering in de boekenbranche

ISBN en EAN-13 barcode voor boeken. Al meer dan 40 jaar wordt er in de boekenbranche gebruikgemaakt van een standaard boeknummering. In 2007 is het 13-cijferige ISBN (International Standard Book Number) de standaard geworden en die is toen ook qua barcode gekoppeld aan de EAN-13 barcode.

Verklaring van ISBN

Vrijwel alle boeken die commercieel verhandeld worden hebben een ISBN. Het ISBN is opgedeeld in een aantal blokken.

ISBN 978-90-11111-00-9

De verklaring van bovenstaande ISBN is:
978 staat voor boek.
90 staat voor Nederlands; dit kan ook 94 zijn.
11111 staat voor de code van de uitgever; dit blok kan een lengte hebben van 2 tot 6 cijfers.
00 staat voor de nummering van het opeenvolgende boek van de betreffende uitgever en kan een lengte hebben van 1 tot 5 cijfers en de 9 geeft het controlegetal weer.

Het ISBN van Noordhoff Uitgevers begint met 978-90-01-, waarbij de 01 dus voor Noordhoff staat.
ISBN 978-90-78641-32-2 is van de wandelgids over Antwerpen van uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Barcode EAN-13

ISBN en EAN-13 barcode voor boekenDe barcode bestaat al ruim vijftig jaar en particulieren zijn er mee in aanraking gekomen door de geautomatiseerde kassasystemen in de supermarkten. Er zijn verschillende barcodeweergaven en voor boeken wordt de EAN-13 gebruikt. EAN staat voor European Article Numbering. Bij boeken wordt de barcode meestal achterop geplaatst en niet te ver uit de rug.

Voor de goede leesbaarheid, of beter goede scanbaarheid, zijn er wel een paar spelregels afgesproken. Zo is er links en rechts naast de barcode een vrije ruimte nodig van 2,31 mm. Verder is het van belang de grootte goed in de gaten te houden. De minimale grootte is 80% van het origineel. De achtergrond van de barcode is bij voorkeur wit, maar mag soms ook (licht) gekleurd zijn. De barcode wordt met een rode laserstraal gescand en daarom kan de achtergrond en/of de vrije ruimte wel rood zijn.

Barcode EAN-13 100% zwart

Zorg er voor dat wanneer de barcode gedrukt gaat worden, dat deze alleen bestaat uit 100% zwart en geen opbouw heeft in de vier drukkleuren Cyaan, Magenta Geel en Zwart (CMYK). Dat laatste kan namelijk in het drukproces voor verbreding van de streepjes zorgen en dan is de barcode niet goed te scannen.


Dé boekendrukker van Nederland informeert en adviseert over het drukken van boeken


Publishers Services bv

Obrechtstraat 3c, 5344 AT  OSS

Tel.: 0412 47 55 53

BTW-nr:  NL8186.21.047.B01

KvK: Eindhoven 17213433

E-mail: info@publishersservices.eu


ISBN en EAN-13 barcode voor boeken

ISBN en EAN-13 barcode voor boeken